Menu

O nas

Strategia i System Zarządzania ISO


Strategia SIMET SA na przyszłość to otwartość na współpracę w zagadnieniach gospodarczych – zarówno z partnerami krajowymi jak i zagranicznymi.

Pozwala to na uzyskanie obustronnych korzyści zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak również przyczynia się do rozwoju firmy w zakresie wprowadzania nowych technologii, rozwiązań technicznych, rozszerzania rynków zbytu itp. Dotyczy to zarówno działań w zakresie produkcji jak i działalności handlowej. Nowe kooperacje, wspólne działania produkcyjne, rozszerzanie oferty handlowej i współpraca z gronem polskich przedsiębiorstw branży elektrycznej to priorytety w strategii działalności firmy.

Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJiŚ) w oparciu o normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

Zakres ZSZJiŚ Przedsiębiorstwa SIMET Spółka Akcyjna stanowią wszystkie nieruchomości w siedzibie firmy z wyłączeniem powierzchni i obiektów dzierżawionych - jako zakres terytorialny, wszystkie wydziały i obszary organizacyjne firmy, z wyłączeniem pionu księgowego - jako zakres organizacyjny, wszystkie wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 - jako zakres systemowy oraz grupy wyrobów: listwy, złączki, puszki elektrotechniczne (produkcja podstawowa), wyroby z tworzyw sztucznych i detale metalowe oraz montaże (produkcja kooperacyjna) - jako zakres wyrobów i usług.

Ponadto zakresem certyfikacji ZSZJiŚ jest: „Projektowanie i produkcja osprzętu elektroinstalacyjnego typu: złączki, puszki, listwy i inne. Kooperacyjne wytwarzanie detali metalowych i wyprasek z tworzyw sztucznych oraz montaż.”