Menu

Oferty Pracy

 • Stanowisko: Pracownik magazynowy - wydawca

  Oferta aktualna: od 27 października '23 do 30 czerwca '24

  Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo SIMET SA, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra

  Opis:


  Od ponad 50 lat specjalizujemy się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego najwyższej jakości, który sprzedajemy  na rynku polskim i zagranicznym. Dzięki doświadczeniu, wizji i strategii rozwoju jesteśmy wiodącym producentem  puszek elektroinstalacyjnych, złączek szynowych i listew termoplastycznych.  Poszukujemy osoby na stanowisko:
                 

  Pracownik magazynowy - wydawca
   ( w pełnym wymiarze czasu pracy )
                                                                            
   Zadania:                                                                        
  •    samodzielna obsługa rozładunków i załadunków                                                                         
  •    przyjęcie dostawy m.in. sprawdzanie zgodności dostawy, odbiór ilościowy, rejestracja dostaw przy użyciu kolektora danych                                            
  •    rozmieszczanie materiałów w odpowiednich strefach składowania          
  •    kompletacja i obsługa wydań z magazynu                                                                                                    
  •    kontrola stanów magazynowych                                                                         
                                                             
  Wymagania:                                                                 
  •    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/znajomość procesów magazynowych                                                                          
  •    uprawnienia do obsługi wózków widłowych                                                              
  •    znajomość obsługi komputera                                                                         
  •    wykształcenie min. zawodowe                                                                        
  •    rzetelność i sumienność
  •    mile widziana osoba z orzeczoną niepełnosprawnością          

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo SIMET SA 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 lub drogą elektroniczną na e-mail: rekrutacja@simet.com.pl lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7:00 do 15:00 w  pok. 004. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 075  64 71 506.


  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna z  siedzibą w Jeleniej Górze, adres: al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra (Pracodawca - administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę Pani/Pan danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. CV lub liście motywacyjnym), w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@simet.com.pl.
  Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali Pani/Pana kandydaturę w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna z  siedzibą w Jeleniej Górze, adres: al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra, prosimy o wyrażenie zgody na powyższe, poprzez umieszczenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna z  siedzibą w Jeleniej Górze, adres: al. Jana Pawła II 33, 58 -  506 Jelenia Góra, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna z  siedzibą w Jeleniej Górze, adres: al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032994, posiadająca numer REGON: 230436742 oraz NIP: 6112112204, (dalej: „Administrator”).
  Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  • e-mail: rodo@simet.com.pl;
  • kontakt pisemny na adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33.

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym, aby przeprowadzić proces rekrutacyjny na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej, wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane przez nas wyłącznie na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe wskazane powyżej).


  Ma Pani/Pan także prawo do uzyskania dostępu do treści Pani/Pana danych, prawo ich poprawiania, prawo do ich przenoszenia, prawo do żądania ich usunięcia oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
  Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193). Pełną informację odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdą Państwo https://www.simet.com.pl/pl/rodo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Od kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie. Pozyskane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych obligatoryjnych, a ich pozyskanie przez pracodawcę od kandydata do pracy spełnia przesłankę niezbędności wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych, takich jak: adres e-mail i numer telefonu przyczynią się do ułatwienia kontaktu z Państwem w trakcie trwania procesu rekrutacji.