Menu

Oferty Pracy

 • Stanowisko: Technik Utrzymania Ruchu (mechanik remontowy).

  Oferta aktualna: od 3 lutego '21 do 3 lutego '22

  Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 33 Jelenia Góra

  Opis:

  Wymagania:

  • znajomość budowy maszyn produkcyjnych (wtryskarki, prasy oraz automaty montażowe),
  • wiedza w zakresie diagnozy i napraw maszyn opartych na hydraulice siłowej – warunek konieczny,
  • umiejętność czytaniaschematów z zakresu pneumatyki i hydrauliki siłowej – warunek konieczny,
  • doświadczenie przy naprawach maszyn produkcyjnych w dz. Utrzymania Ruchu,
  • uprawnienia SEP Gr 2 i 3 mile widziane,
  • uprawnienia spawalnicze.

   

  Obowiązki:

  • dokonywanie cyklicznych przeglądów maszyn i urządzeń technicznych zgodnie z planem modernizacji konserwacji i remontów maszyn,
  • prowadzenie bieżących napraw i konserwacji maszyn oraz urządzeń technicznych w zakresie mechaniki, hydrauliki, pneumatyki oraz nieelektrycznych układów sterowania,
  • uczestnictwo w instalacji, montażu oraz odbiorze technicznym maszyn oraz urządzeń technicznych,
  • monitorowanie stanu eksploatowanych maszyn i urządzeń w podległym systemie technologicznym w zakresie obowiązujących norm i przepisów BHP, PPOŻ., ochrony środowiska i organizacji pracy,
  • prowadzenie oraz uzupełnianie dokumentacji technicznej związanej z zakresem prac ( wypełnianie raportów, oraz kart przeglądów prowadzony w systemie elektronicznym ),
  • usuwanie usterek i awarii w działaniu maszyn i urządzeń oraz instalacji energetycznych ,
  • prowadzenie prac mechanicznych, ślusarskich zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w warsztatach lub innych miejscach wyznaczonych do wykonywania tego rodzaju prac.

   

  Kandydatowi oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, stawiającej na nowoczesne rozwiązania,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych - szkolenia,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

   

  Od kandydatów oczekujemy CV wraz z danymi wynikającymi z art.22 ¹ § 1 Kodeksu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo SIMET SA 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 lub drogą elektroniczną na e-mail: rekrutacja@simet.com.pl lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7:00 do 15:00 w pok. 004. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 075 64 71506.
  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail:iod@simet.com.pl, pisemnie na adres naszej siedziby lub na kontakt telefoniczny -tel.: +48698642 854, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33. Pełna treść klauzuli rekrutacyjnej znajduje się na stronie www.simet.com.pl

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Złożone oferty ulegają zniszczeniu po zakończonej rekrutacji

 • Stanowisko: Elektryk-automatyk

  Oferta aktualna: od 3 lutego '21 do 3 lutego '22

  Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 33 Jelenia Góra

  Opis:

  Wymagania:

  • znajomość budowy maszyn produkcyjnych (Wtryskarki, prasy oraz automaty montażowe),
  • czytanie schematów z zakresu elektryki i automatyki przemysłowej – warunek konieczny,
  • znajomość sterowników PLC Siemens,
  • doświadczenie przy naprawach maszyn produkcyjnych w dz. Utrzymania Ruchu,
  • uprawnienia SEP Gr 2 i 3 mile widziane, Gr 1 – warunek konieczny.

   

  Obowiązki:

  • dokonywanie cyklicznych przeglądów maszyn i urządzeń technicznych zgodnie z planem modernizacji, konserwacji i remontów maszyn,
  • utrzymanie w stałej zdolności produkcyjnej maszyn, urządzeń i instalacji w zakresie układów zasilania, sterowania i automatyki procesowej,
  • uczestnictwo w instalacji, montażu oraz odbiorze technicznym maszyn oraz urządzeń technicznych,
  • monitorowanie stanu eksploatowanych maszyn i urządzeń w podległym systemie technologicznym w zakresie obowiązujących norm i przepisów BHP, PPOŻ., ochrony środowiska i organizacji pracy,
  • prowadzenie oraz uzupełnianie dokumentacji technicznej związanej z zakresem prac (wypełnianie raportów, orazkart przeglądów prowadzony w systemie elektronicznym).
  • uzgadnianie potrzeb w zakresie części zamiennych,
  • współokreślanie i realizacja prewencyjnych zadań konserwacyjnych wraz z dokumentowaniem wykonanych czynności.

   

  Kandydatowi oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, stawiającej na nowoczesne rozwiązania,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych -szkolenia,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

   

  Od kandydatów oczekujemy CV wraz z danymi wynikającymi z art.22 ¹ § 1 Kodeksu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo SIMET SA 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 lub drogą elektroniczną na e-mail: rekrutacja@simet.com.pl lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7:00 do 15:00 w pok. 004. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 075 64 71506.
  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail:iod@simet.com.pl, pisemnie na adres naszej siedziby lub na kontakt telefoniczny -tel.: +48698642 854, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33. Pełna treść klauzuli rekrutacyjnej znajduje się na stronie www.simet.com.pl

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Złożone oferty ulegają zniszczeniu po zakończonej rekrutacji

 • Stanowisko: Ślusarz Narzędziowy

  Oferta aktualna: od 3 lutego '21 do 3 lutego '22

  Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Simet Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 33 Jelenia Góra

  Opis:

  Wymagania:

  • wykształcenie techniczne średnie lub zawodowe,
  • znajomość obsługi narzędzi pomiarowych,
  • umiejętność czytania dokumentacji,
  • dokładność, sumienność
  • mile widziane doświadczenie w zakresie obróbki skrawaniem,

   

  Kandydatowi oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, stawiającej na nowoczesne rozwiązania,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych -szkolenia,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

   

  Od kandydatów oczekujemy CV wraz z danymi wynikającymi z art.22 ¹ § 1 Kodeksu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo SIMET SA 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 lub drogą elektroniczną na e-mail: rekrutacja@simet.com.pl lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7:00 do 15:00 w  pok. 004. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 075 64 71506.
  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail:  iod@simet.com.pl, pisemnie na adres naszej siedziby lub na kontakt telefoniczny - tel.: +48 698 642 854, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33. Pełna treść klauzuli rekrutacyjnej znajduje się na stronie www.simet.com.pl

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Złożone oferty ulegają zniszczeniu po zakończonej rekrutacji.

 • Stanowisko: Operator urządzeń

  Oferta aktualna: od 9 września '20 do 9 września '21

  Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy

  Miejsce pracy: Jelenia Góra

  Opis:

  Podstawowe zadania:

  • wykonanie zadań produkcyjnych

   

  Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe,
  • gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
  • umiejętność do pracy w zespole.

   

  Kandydatowi oferujemy:

  • Pracę w pełnym wymiarze,
  • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie,
  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku,
  • Szkolenia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków.

   

  Od kandydatów oczekujemy CV wraz z danymi wynikającymi z art.22 ¹ § 1 Kodeksu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo SIMET SA 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 lub drogą elektroniczną na e-mail: rekrutacja@simet.com.pl lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7:00 do 15:00 w pok. 004. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 075 64 71 506.

  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail : iod@simet.com.pl, pisemnie na adres naszej siedziby lub na kontakt telefoniczny - tel.: +48 698 642 854, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33. Pełna treść klauzuli rekrutacyjnej znajduje się na stronie http://www.simet.com.pl/pl/rodo
  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
  Złożone oferty ulegają zniszczeniu po zakończonej rekrutacji.


Od kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie. Pozyskane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych obligatoryjnych, a ich pozyskanie przez pracodawcę od kandydata do pracy spełnia przesłankę niezbędności wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych, takich jak: adres e-mail i numer telefonu przyczynią się do ułatwienia kontaktu z Państwem w trakcie trwania procesu rekrutacji.