Menu

Oferty Pracy

AKTUALNIE FIRMA NIE PROWADZI REKRUTACJI.

Od kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie. Pozyskane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych obligatoryjnych, a ich pozyskanie przez pracodawcę od kandydata do pracy spełnia przesłankę niezbędności wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych, takich jak: adres e-mail i numer telefonu przyczynią się do ułatwienia kontaktu z Państwem w trakcie trwania procesu rekrutacji.