Menu

Siedziba firmy

Siedziba firmy


Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze

Al. Jana Pawła II 33,
58-506 Jelenia Góra

Dane Spółki

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości
REGON: 230436742
NIP: 611-21-12-204
Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.

Konto PLN: 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000
Konto EUR: 37 1500 1429 1214 2004 8756 0000

Lokalizacja