Menu

O nas

Fundusze UE


Przedsiębiorstwo SIMET S.A. realizuje projekt pt. Zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE z magazynowaniem energii odnawialnej w SIMET S.A., który uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Modernizacja instalacji chłodniczej, w szczególności wymiana istniejących agregatów chłodniczych (chillerów) na nowoczesne jednostki z systemem freecoolingu.
  2. Budowa na dachach hal produkcyjnych instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii, umożliwiających produkcję i magazynowanie energii odnawialnej wyłącznie na potrzeby własne.
  3. Przygotowanie dokumentu audytu

Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie zakładu produkcyjnego w Jeleniej Górze.

Beneficjentem Projektu jest Przedsiębiorstwo SIMET S.A.,

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmiana jednego ze źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej do działalności Przedsiębiorstwa SIMET S.A. na energię odnawialną.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, ograniczenie zużycia energii w Spółce oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Wartość projektu: 5 882 329,20 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 798 610,96 zł