Oferty Pracy

znajdujesz się w : Strona główna / Pracuj z nami /

Stanowisko: Elektryk – automatyk

Oferta aktualna: od 28 marca '17 do 30 kwietnia '17

Wymiar czasu pracy: Praca w pełnym wymiarze

Miejsce pracy: Simet SA w Jeleniej Górze

Opis:

Wymagania dla kandydata na w/w stanowisku:

- wykształcenie zasadnicze techniczne, średnie techniczne lub wyższe techniczne z możliwością

  przyuczenia na w/w stanowisku,

- znajomość podstaw elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki przemysłowej,

- umiejętność czytania schematów elektrycznych,

- zabezpieczenie sprawności funkcjonowania zakładu w zakresie systemów i instalacji elektryczny  

   automatyki, pneumatyki i gazu,

-  utrzymanie w sprawności technicznej zakładowych maszyn, instalacji i urządzeń,

- prowadzenie prac konserwacyjnych, przeglądowych, remontowych,

- usuwanie bieżących awarii,

- dbałość o powierzone narzędzia oraz urządzenia pomiarowe,

- wysoka dyscyplina pracy,

- aktualne uprawnienia SEP G1 E+D bądź gotowość do ich wyrobienia,

- komunikatywność,

- umiejętność organizacji czasu pracy.

- wskazana orzeczona niepełnosprawność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33   lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl

lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7 00 do 15 00
w  pok. 004 Kontakt telefoniczny pod nr tel.  075  64 71 506.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.2016.922 t. j. z dnia 2016.06.28). Nadesłanych ofert nie zwracamyZastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


W razie pytań służymy pomocą
Kadry: 75 647 15 06

W sprawach dotyczących praktyk zawodowych
Dział Organizacji i Nadzoru: 75 647 15 06