Oferty Pracy

znajdujesz się w : Strona główna / Pracuj z nami /

Stanowisko: Specjalista ds. koordynacji zakupów towarów handlowych

Oferta aktualna: od 1 sierpnia '18 do 30 września '18

Wymiar czasu pracy: Praca na pełny etat

Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo SIMET S.A. 58-560 Jelenia Góra ul. Al. Jana Pawła II 33

Opis:

Wymagania

 •  wykształcenie min. średnie;
 •  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 •  znajomość procesów logistycznych,
 •  bardzo dobra znajomość Microsoft Excel,
 •  wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz negocjacyjne,.
 •  odpowiedzialność, uczciwość ,
 •  bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 •  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zadania:

 •  harmonogramowanie i zamawianie towarów zgodnie z potrzebami klientów,
 •  kontrolowanie terminowości dostaw cen zakupu oraz dostarczonych ilości,
 •  współpraca z dostawcami
 •  poszukiwanie nowych dostawców/ produktów,
 •  obsługa logistyczna procesu wprowadzania nowych produktów oraz zmian z zakresu towarów handlowych,
 •  kontrola wielkości zapasów oraz utrzymywanie ich na zadanym poziomie,
 •  analizy sprzedaży towarów handlowych
 •  obsługa klienta w zakresie realizacji zamówień na towary handlowe w tym: monitorowanie przebiegu realizacji zamówień, sporządzanie ofert handlowych, obsługa reklamacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7 00 do 15 00
w pok. 004. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 075 64 71 506. Prosimy o dopisanie klauzuli:
„ Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze AL. Jana Pawła II 33
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na sta
nowisko Specjalista ds. koordynacji zakupów towarów handlowych . Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

A jeżeli CV ma być wykorzystane w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie klauzuli:
„ Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze AL. Jana Pawła II 33 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji w przyszłych procesach
na stanowisko 
Specjalista ds. marketingu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”


Klauzula Informacyjna dla kandydata znajduje się na stronie www.simet.com.pl i można ją pobrać:

Klauzula Informacyjna dla kandydata do pracy

- wykształcenie min. średnie; 
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
- znajomość procesów logistycznych, 
- bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, 
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz negocjacyjne,.
- odpowiedzialność, uczciwość ,
- bardzo dobra organizacja własnej pracy, 
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 


Stanowisko: Montażysta

Oferta aktualna: od 1 lipca '18 do 31 sierpnia '18

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu w systemie dwuzmianowym

Miejsce pracy: Jelenia Góra

Opis:

Wymagania:
 • - wykształcenie minimum zawodowe, 
 • - wskazana orzeczona niepełnosprawność,
 
Obowiązki:
 • - montaż ręczny elementów elektrotechnicznych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33   lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl
lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7 00 do 15 00 
w  pok. 004 Kontakt telefoniczny pod nr tel.  075  64 71 506. Prosimy o dopisanie klauzuli:
     
 „ Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
 administratora, którym jest Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze AL. Jana Pawła II 33 
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Montażysta. 
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
 
A jeżeli CV ma być wykorzystane  w przyszłych  rekrutacjach
 „ Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze AL. Jana Pawła II 33 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych  na stanowisko montażysty Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Klauzula Informacyjna dla kandydata znajduje się na stronie www.simet.com.pl i można ją pobrać:

Klauzula Informacyjna dla kandydata do pracy


W razie pytań służymy pomocą
Kadry: 75 647 15 06

W sprawach dotyczących praktyk zawodowych
Dział Organizacji i Nadzoru: 75 647 15 06

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna Aleja Jana Pawła II 33 58-506 Jelenia Góra. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie imię (imiona), data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji ), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu Pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.