Działalność

Aktualnie przedsiębiorstwo Simet SA funkcjonuje w oparciu o działalność w trzech zasadniczych obszarach:

  • Produkcja osprzętu elektrotechnicznego
  • Kooperacja z partnerami zagranicznymi
  • Wytwarzanie specjalistycznych narzędzi dla potrzeb produkcyjnych

Produkcja osprzętu elektrotechnicznego jest zasadniczą częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa. Simet SA jest wiodącym w Polsce producentem osprzętu elektrotechnicznego dla instalacji niskiego i średniego napięcia.
W szczególności produkowane są: złączki szynowe (gwintowe i samozaciskowe); listwy zaciskowe gwintowe termoplastyczne i termoutwardzalne, złączki porcelanowe, gwintowe i samozaciskowe; puszki elektroinstalacyjne (do pustych ścian, podtynkowe i naścienne).
Produkty te uzupełniane są w ofercie handlowej o wyroby innych producentów Polskich dla zapewnienia kompleksowości oferty handlowej. Prowadzona jest dodatkowo sprzedaż na zasadzie dealerskiej nastepujących producentów: Morek, F-tronic, Primo.

Wyroby wytwarzane przez SIMET SA posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa wg IEC i EN takie jak: VDE; GOST; ESČ; B oraz znak CE jak również dopuszczenia PRS; KDB; Energopomiary itd. - zgodne w większości z nowymi normami europejskimi.

Obszarem działania firmy SIMET S.A. jest cała Polska oraz eksport do Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Estonii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Grecji.

Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o Dział Handlowy Simet. Poza pracownikami w siedzibie firmy w strukturze działu na terenie kraju funkcjonuje 5-ciu przedstawicieli regionalnych utrzymujących kontakty handlowe z odbiorcami.

Od kilku lat nawiązano partnerską współpracę w obszarze handlowym z polskimi producentami osprzętu elektrotechnicznego: SN Spamel z Twardogóry oraz SI Powstaniec z Karpicka. Prowadzone są z nimi wspólne działania o charakterze promocyjnym – targi, szkolenia, analiza sprzedaży, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych poprzez przedstawicieli handlowych itp..

Ważnym obszarem jest uzupełnianie oferty handlowej o produkty z branży elektrotechnicznej w oparciu o kontakty z partnerami zagranicznymi. Należą do nich głównie Morek UAB z Litwy i F-tronic z Niemiec.