Formularz kontaktowy

znajdujesz się w : Strona główna / Kontakt /

Dane kontaktowe

Siedziba Przedsiębiorstwa:

SIMET S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra

Dane Spółki:

Pełna nazwa:
Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości

REGON: 230436742

NIP: 611-21-12-204

Nr rejestrowy BDO: 000021118

Konto: BZ WBK SA

76 1500 1429 1212 3000 4823 0000