Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/allsenses/public_html/www.simet.com.pl/library/Cms/Referer/Referer.php on line 15
Dane kontaktowe - SIMET S.A.
+48 75 647 14 92
Dział sprzedaży

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Siedziba przedsiębiorstwa

Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości
REGON: 230436742
NIP: 611-21-12-204
Nr rejestrowy BDO: 000021118
Konto: Santander Bank Polska S.A. 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000