Menu

Historia

Historia


 

Przedsiębiorstwo SIMET powstało w 1970 roku pod nazwą SI Simet.

 • W latach siedemdziesiątych rozpoczęto produkcję osprzętu elektrotechnicznego, w tym złączek gwintowych i lampek sygnalizacyjnych. W tym czasie przedsiębiorstwo określiło profil swojej działalności sytuując się w gronie producentów elektrotechniki.

 • W latach osiemdziesiątych wprowadzono do linii technologicznych nowoczesne wtryskarki, co pozwoliło na stopniowe przechodzenie od tworzyw termoutwardzalnych na termoplastyczne oraz wysokowydajnych automatów do obróbki metali. W tym czasie nawiązano szeroką współpracę z zakładami produkującymi wyroby na potrzeby telekomunikacji i rozpoczęto montaż podzespołów oraz osprzętu przyłączeniowego do central telefonicznych. Wiązało się to ze zmianą nazwy na TELKOM-SIMET.

 • Lata dziewięćdziesiąte to intensyfikacja kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz dalszy rozwój produkcji sprzętu elektrotechnicznego. W grudniu 1997 roku TELKOM-SIMET przekształca się w SIMET Spółka Akcyjna. Intensywny program mający dostosować jakość pracy firmy do warunków rynkowych zaowocował nadaniem w kwietniu 1999 roku Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001. Obecnie przedsiębiorstwo funkcjonuje w oparciu o najnowszą wersję Systemu Jakości ISO 9001 : 2000 oraz ISO 14001.

 • Pierwsza dekada XXI wieku

  Początek XXI wieku to intensywna praca nad rozwinięciem strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Nowa forma własności firmy dała większe możliwości produkcyjne, kooperacyjne i działania na polu współpracy z otoczeniem firmy. Nowo zatrudnieni Przedstawiciele Regionalni łącznie z przebudowanym gruntownie Działem Handlowym, pozwoliły na dynamiczny rozwój sieci sprzedaży i stały się motorem dynamizującym działalność przedsiębiorstwa. System opary na pozyskiwanie informacji z rynku zainicjował modernizację dotychczasowej produkcji oraz pozwolił na opracowanie nowych serii produktowych. Trzy podstawowe grupy produktowe: złączki szynowe, złączki termoplastyczne i puszki elektroinstalacyjne zostały gruntownie zmodernizowane oraz poddane segmentacji ze względu na oczekiwania rynku. Oferta Simet rozszerzona została również o produkty innych producentów dla zachowania jej kompletności ze względu na oczekiwania odbiorców. 

  Poza ściśle produktową pracą nad rozwojem przedsiębiorstwa, nawiązano również kontakty wspomagające działalność przedsiębiorstwa na polu współpracy na rynku polskim w zakresie marketingowym i logistycznym. Zawiązano Polską Grupę Producentów Elektrotechniki skupiającą producentów z branży elektrotechnicznej dla efektywniejszej współpracy w terenie. Wstępnie obok Simet należeli do niej przedsiębiorstwo Promet z Sosnowca i SI Powstaniec z Karpicka. 

  Równolegle rozwijano kooperacje z partnerami zagranicznymi na polu produkcyjnym. Do znaczących działań z tego obszaru należały:

  - Dr Franz Schneider Kunstoffwerke z Niemiec – montaże elementów dla przemysłu motoryzacyjnego

  - Philips Lighting – montaże złączek i elementów elektroinstalacyjnych dla opraw oświetleniowych

  - Cooper Crouse-Hinds z Niemiec – montaże przewodów i elementów elektrotechnicznych do opraw oświetleniowych

  - ESB z Niemiec – kompletna linia produkcji szlifierek stołowych

  - Jean Mueller z Niemiec – kompletacja złącz kablowych dla potrzeb Zakładów Energetycznych

  - SAIA Burgess – Szwajcaria, Niemcy – montaże elementów elektrycznych i elektronicznych dla przemysłu samochodowego

  - Geyer AG z Niemiec – kompletna linia do montażu wyłączników nadmiarowo-prądowych

Druga dekada XXI wieku

II dekada XXI wieku to funkcjonowanie w pełni dojrzałego i nowoczesnego przedsiębiorstwa - pod względem rynkowym, organizacyjnym i produkcyjnym . Uzyskano skrystalizowanie i stabilizację najważniejszych aspektów działania spółki: profilu produkcyjnego, handlowego, logistycznego, a także ludzkiego. To okres stabilnego wzrostu przedsiębiorstwa w wielu wymiarach jego działalności. Grono współpracujących ze sobą polskich firm  GPPE, uległo modyfikacji i obecnie składa się z Simet SA, SI Powstaniec z Karpicka i Spamel z Twardogóry. Bliską współpracę podjęto również z niemieckim producentem elektrotechniki F-tronic z Saarbrücken. Obecnie przedsiębiorstwo jest największym w Polsce wytwórcą puszek elektroinstalacyjnych, a także znaczącym złączek i osprzętu elektroinstalacyjnego. Oferta handlowa została powiększona o kolejne - bardziej zaawansowane produkty elektroniczne i elektryczne: warystorowe ograniczniki przepięć, programatory czasowe, liczniki prądowe oraz serię nowoczesnych łączników dotykowych. To już blisko 1500 wyrobów handlowych i kilkaset produktów wykonywanych w kooperacji.

W dalszym ciągu kontynuowana jest działalność w obszarze kooperacji produkcyjnych. 

W roku 2017 zakład pracy chronionej jakim jest Simet SA zatrudnia ok. 270 osób (w tym większość niepełnosprawnych). W tym roku dużym nakładem środków oddano nową halę produkcyjną przeznaczaną do montaży ręcznych, a także w oparciu o częściową i pełną automatyzację. Pod koniec 2016 roku oddano nową halę magazynową, na potrzeby sprzedażowe.

Simet SA jest eksporterem własnej produkcji do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Czech, Słowacji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier i innych krajów Europy. Nabywcami są także odbiorcy z Indonezji i Meksyku.

Simet SA to obecnie 50 letni podmiot gospodarczy o stabilnych podstawach i działalności. Ostatnie lata to ciagły z roku na rok wzrost sprzedaży i podwyższanie rentowności przedsiębiorstwa.