Menu

Kooperacje

Historia kooperacji w Simet


Lata 80-te

Kooperacje w przedsiębiorstwie Simet były częścią składową jego działalności od początku istnienia przedsiębiorstwa. Nasiliły i rozwinęły się w latach 80-tych za sprawą współpracy z firmami telekomunikacyjnymi.

W tym czasie przedsiębiorstwo funkcjonowało pod nazwą Telkom – Simet.

W tych latach powstało wiele przedsiębiorstw funkcjonujących pod nazwami Telkom i z założenia firmy te były skazane na działalność kooperacyjną w ramach istniejacych zrzeszeń produkcyjnych.
Wytwarzano wówczas między innymi abonenckie rozdzielnice telefoniczne, płytki z układami elektrycznymi i elektronicznymi, a także przemysłowe elementy oświetleniowe.

Lata 90-te

Lata 90 – te przyniosły nowa falę kooperacji na czoło których wysunęła się prestiżowa współpraca z LG Elektronics z Korei. Przedsiębiorstwo montowało wtedy sprzęt audio – video tej firmy na rynki Europy Wschodniej gdzie wówczas dynamicznie wchodziła firma LG. Po kilku latach owocnej współpracy kooperacja została zakończona ze względu na wykupienie przez LG na terenie Polski własnego zakładu produkcyjnego.

Przez kilka lat współpracowano z firma GEYER z Niemiec w zakresie montażu wyłączników nadmiarowo i różnicowo – prądowych.
Najstarszą kooperacją była współpraca produkcyjna w zakresie wytwarzania szlifierek stołowych. Na początku lat 90 przedsiębiorstwo kupiło linię produkcyjną szlifierek stołowych. Za jej sprawą produkowane były szlifierki stołowe w 90 % eksportowane do krajów Europy Zachodniej. Kooperacja wygasła w 2004 roku.

Pierwsza dekada XXI wieku

Początek XXI wieku to intensywna praca nad rozwinięciem strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Nowa forma własności firmy dała większe możliwości produkcyjne, kooperacyjne i działania na polu współpracy z otoczeniem firmy. Nowo zatrudnieni Przedstawiciele Regionalni łącznie z przebudowanym gruntownie Działem Handlowym, pozwoliły na dynamiczny rozwój sieci sprzedaży i stały się motorem dynamizującym działalność przedsiębiorstwa. System opary na pozyskiwanie informacji z rynku zainicjował modernizację dotychczasowej produkcji oraz pozwolił na opracowanie nowych serii produktowych. Trzy podstawowe grupy produktowe: złączki szynowe, złączki termoplastyczne i puszki elektroinstalacyjne zostały gruntownie zmodernizowane oraz poddane segmentacji ze względu na oczekiwania rynku. Oferta Simet rozszerzona została również o produkty innych producentów dla zachowania jej kompletności ze względu na oczekiwania odbiorców. 

Poza ściśle produktową pracą nad rozwojem przedsiębiorstwa, nawiązano również kontakty wspomagające działalność przedsiębiorstwa na polu współpracy na rynku polskim w zakresie marketingowym i logistycznym. Zawiązano Polską Grupę Producentów Elektrotechniki skupiającą producentów z branży elektrotechnicznej dla efektywniejszej współpracy w terenie. Wstępnie obok Simet należeli do niej przedsiębiorstwo Promet z Sosnowca i SI Powstaniec z Karpicka. 

Równolegle rozwijano kooperacje z partnerami zagranicznymi na polu produkcyjnym. Do znaczących działań z tego obszaru należały:

- Dr Franz Schneider Kunstoffwerke z Niemeic – montaże elementów dla przemysłu motoryzacyjnego

- Philips Lighting – montaże złączek i elementów elektroinstalacyjnych dla opraw oświetleniowych

- Cooper Crouse-Hinds z Niemeic – montaże przewodów i elementów elektrotechnicznych do opraw oświetleniowych

- ESB z Niemeic – kompletna linia produkcji szlifierek stołowych

- Jean Mueller z Niemeic – kompletacja złącz kablowych dla potrzeb Zakładów Energetycznych

- SAIA Burgess – Szawajcaria, Niemcy – montaże elementów elektrycznych i elektronicznych dla przemysłu samochodowego

- Geyer AG z Niemiec – kompletna linia do montażu wyłączników nadmiarowo-prądowych

Druga dekada XXI wieku

II dekada XXI wieku to funkcjonowanie - rynkowo, organizacyjnie i produkcyjnie w pełni dojrzałego i nowoczesnego przedsiębiorstwa. Uzyskano skrystalizowanie i stabilizację najważniejszych aspektów działania spółki: profilu produkcyjnego, handlowego, logistycznego, a także ludzkiego. To okres stabilnego wzrostu przedsiębiorstwa w wielu wymiarach jego działalności. Grono współpracujących ze sobą polskich firm  GPPE, uległo modyfikacji i obecnie składa się z Simet SA, SI Powstaniec z Karpicka i Spamel z Twardogóry. Bliską współpracę podjęto również niemieckim producentem elektrotechniki F-tronic z Saarbrücken. Obecnie przedsiębiorstwo jest największym w Polsce wytwórcą puszek elektroinstalacyjnych, a także znaczącym złączek i osprzętu elektroinstalacyjnego. Oferta handlowa została powiększona o kolejne - bardziej zaawansowane produkty elektroniczne i elektryczne: warystorowe ograniczniki przepięć, programatory czasowe, liczniki prądowe oraz serię nowoczesnych łączników dotykowych. W ofercie handlowej znajduje się blisko 1500 wyrobów handlowych i kilkaset produktów wykonywanych w kooperacji.

W dalszym ciągu kontynuowana jest działalność w obszarze kooperacji produkcyjnych. 

W roku 2017 zakład pracy chronionej jakim jest Simet SA zatrudnia ok. 270 osób (w tym większość niepełnosprawnych). W tym roku dużym nakładem środków oddano nową halę produkcyjną przeznaczaną do montaży ręcznych, a także w oparciu o częściową i pełną automatyzację. Pod koniec 2016 roku oddano nową halę magazynową, na potrzeby sprzedażowe.

Simet SA jest eksporterem własnej produkcji do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Czech, Słowacji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier i innych krajów Europy. Nabywcami są także odbiorcy z Indonezji i Meksyku.

Simet SA to obecnie 47 letni podmiot gospodarczy o stabilnych podstawach i działalności. Ostatnie lata to ciagły z roku na rok wzrost sprzedaży i podwyższanie rentowności przedsiębiorstwa.