znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  Pracuj z nami  › 

Oferty Pracy

Stanowisko: Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Oferta aktualna: od 12 Listopada '14 do 23 Grudnia '14

Wymiar czasu pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Simet SA, Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33

Opis:

Wymagania dla kandydata na w/w stanowisku:

 

- wykształcenie minimum średnie techniczne ( preferowane mechaniczne),

- wiedza w zakresie nauk technicznych ( mechaniki oraz automatyki przemysłowej)

- umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej,

- wysoka dyscyplina pracy,

- sumienność/dokładność,

- umiejętność pracy w zespole,

- systematyczność,

- znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33   lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl

lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od  7 00 do 15 00
w  pok. 005 Kontakt telefoniczny pod nr tel.  075  64 71 506.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami ).”

Stanowisko: Elektryk-Automatyk

Oferta aktualna: od 26 Września '14 do 7 Grudnia '14

Wymiar czasu pracy: Praca w pełnym wymiarze

Miejsce pracy: Warsztat Elektryczny, Simet SA w Jeleniej Górze

Opis:

Wymagania dla kandydata na w/w stanowisku:

- wykształcenie zasadnicze techniczne, średnie techniczne lub wyższe techniczne z możliwością
  przyuczenia na w/w stanowisku,

- znajomość podstaw elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki przemysłowej,

- umiejętność czytania schematów elektrycznych i pneumatycznych,

- wysoka dyscyplina pracy,

- posiadanie aktualnych uprawnień elektroenergetycznych GRUPY 1do pracy przy urządzeniach,
  instalacji i sieci na stanowisku eksploatacja powyżej 1kV.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33   lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl

lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7 00 do 15 00
w  pok. 005 Kontakt telefoniczny pod nr tel.  075  64 71 506.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami ).”


strony wwwTworzenie stron internetowychProjektowanie stron www