znajdujesz się w :  ‹  strona główna  ›  Pracuj z nami  › 

Oferty Pracy

Stanowisko: Inspektor ds. bhp

Oferta aktualna: od 1 Lipca '14 do 31 Sierpnia '14

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Simet SA, Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33

Opis:

Wymagania dla kandydata  na w/w  stanowisko:

- minimum wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia 
    podyplomowe w zakresie bhp, mile widziane co najmniej roczne doświadczenie w służbie bhp,

- ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
    służby bhp,

-  znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,

-  prawo jazdy kat. B,

- dodatkowym atutem będzie  orzeczenie o  niepełnosprawności .

Zakres wykonywanych zadań:

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,

- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp, przegląd stanowisk pracy,

- zgłaszanie wniosków dotyczących zachowania wymagań bhp i ergonomii na
  stanowiskach  pracy,

- opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na stanowiskach pracy,

- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków
   wynikających z badania przyczyn  a także kontrola realizacji tych wniosków,

- prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy,

- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie
    organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp szkoleń 

 - dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,

- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotna nad |     

   pracownikami,

- współdziałanie z społeczną inspekcją pracy i zakładowymi związkami zawodowymi. kach pracy,
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33   lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl

lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7 00 do 15 00
w  pok. 005 Kontakt telefoniczny pod nr tel.  075  64 71 506.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami ).”

 

 

 

 

Stanowisko: Elektryk-Automatyk

Oferta aktualna: od 21 Lipca '14 do 31 Sierpnia '14

Wymiar czasu pracy: Praca w pełnym wymiarze

Miejsce pracy: Warsztat Elektryczny, Simet SA w Jeleniej Górze

Opis:

Wymagania dla kandydata na w/w stanowisku:

- wykształcenie zasadnicze techniczne, średnie techniczne lub wyższe techniczne z możliwością
  przyuczenia na w/w stanowisku,

- znajomość podstaw elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki przemysłowej,

- umiejętność czytania schematów elektrycznych i pneumatycznych,

- wysoka dyscyplina pracy,

- posiadanie aktualnych uprawnień elektroenergetycznych GRUPY 1do pracy przy urządzeniach,
  instalacji i sieci na stanowisku eksploatacja powyżej 1kV.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwo SIMET SA w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33   lub drogą elektroniczną na adres e-maila: zvioletta@simet.com.pl

lub złożenie oferty osobiście w godzinach pracy Przedsiębiorstwa od 7 00 do 15 00
w  pok. 005 Kontakt telefoniczny pod nr tel.  075  64 71 506.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami ).”


strony wwwTworzenie stron internetowychProjektowanie stron www