Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że w Przedsiębiorstwie SIMET spółka akcyjna w Jeleniej Górze powołała inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony danych jest pan Konrad Sokołowski
Kontakt z inspektorem jest możliwy w następujący sposób

  • kontakt telefoniczny - tel.: +48-75-6471424
  • e-mail : skonrad@simet.com.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33