Dane

Firma SIMET SA prowadzi działalność w nowoczesnych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni produkcyjno-magazynowej 16,5 tys. m2, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych. Łączna  powierzchnia gruntów to 6,3ha, których jest właścicielem.

Łącznie przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 350 pracowników. Roczny obrót kształtuje się na poziomie blisko 12 mln Euro.

Simet SA jest największym w regionie Zakładem Pracy Chronionej zatrudniając ponad 200 pracowników niepełnosprawnych.